YURTDIŞI ÖĞRENİM/STAJ

27 Temmuz 2022, Çarşamba

Erasmus+ programı nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır

Programın Amacı nedir?

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunun ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus+ programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus+ eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?
Erasmus programında öğrenci öğrenim hareketliliği süresi 3-12 ay arasında değişmektedir

Erasmus Programına kimler başvurabilir?
1. Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

3. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

4. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

5. Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için Akademik başarı puanının %50’si, Yabancı Dil Sınav Sonucunun %50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

6. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.

7. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB Ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşabilirler. Konaklama konusunda gerekli bilgilere gideceğiniz kurumun web sayfası yada bizzat karşı kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


 Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.
 

 Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi?

Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.
 

 Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?
Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibenin 135 günü aşması takdirde sadece 135 günün %80’i oranında - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra -  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan ve pasaport giriş-çıkış tarihleri kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak  Hibe Sözleşmesinde yer yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.
 
 
Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.
 

Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır?

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

 

 Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus faaliyeti kapsamında geçirdiğim sürenin tamamı için hibe alabilirmiyim?
Hayır Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği erasmus kapsamında öğrenime katılan katılımcılara 1 dönem için azami 5 ay (150 gün) hibe tahsisatı yapılmaktadır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) nedir?
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.
Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.
Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

 Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sınavları nelerdir?
Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

.
 Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?

 Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.
 

Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?

Evet. Orijinal Learning Agreement’ınız fakülteniz tarafından onaylandıktan hemen sonra, e-petition üzerinde “Exchange Add-drop” seçeneği görünecektir. Exchange Add-drop üzerinden ders değişikliklerinizi yapabilirsiniz.
 

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örneğin, laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.
 

 Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.

    Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Bir durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler sonrasında kesinleşir.

Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) nedir ve bu kursa başvurduğumda hibe alabilir miyim?
Evet hibe alabilirsin. EYDK, daha az kullanılan Avrupa Dilleri’nin (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca dışında) yaygınlaştırılması amacıyla, Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarının gittikleri ülkede düzenlenen ve Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarına yönelik dil kurslarıdır. Bu kurslara başvuru  Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.
 

Erasmus Yoğun Dil Kursu’na katılım için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

Hayır. EYDK’ya katılım için Erasmus öğrenci/öğretim elamanları herhangi bir ücret ödemezler. Ancak, kurs sırasında gerçekleştirilecek gezi ve benzeri tercihe bağlı ekstra faaliyetler için ücret ödemeniz istenebilir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.
 

 Gittiğim okulda alacağım derslerin burada karşılığı olmalı mı? Kaç ders  almalıyım?
 
 Evet. Her aldığınız dersin burada mutlaka karşılığı olmalı ve gitmeden önce Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilen derslerin üniversitemiz dersleriyle eşleştirilmesi yapılmalıdır. Alacağınız   ECTS kredisi miktarı, bir dönem için en   az 30 olmalı. Bunun kaç derse karşılık geleceği her partner üniversitede farklı olabilir.

 

ERASMUS+ KA131 PROJESİ ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER LİSTESİ

ÜNİVERSİTENİN ADI

ANLAŞMA YAPILAN FAKÜLTELER/ BÖLÜMLER

İLETİŞİM ADRESİ

ÜLKE/ŞEHİR

Sofia University

Eğitim Fakültesi

Matematik

Bilişim Teknolojileri

International Relations Office (IRO)

BULGARIA/ Sofia

Trakia University

Eğitim Fakültesi

International Relations Office (IRO)

BULGARIA/Stara Zagora

European University Cyprus

Eğitim Fakültesi

International Relations Office (IRO)

CYPRUS/Nicosia

Jan Evangelista Purkyne University

İşletme

International Relations Office (IRO)

CZECHIA/Ustinad

Univerztita Plackeho v Olomouci

Eğitim Fakültesi

International Relations Office (IRO)

CZECHIA/Olomouc

Czech University of Life Sciences Prague

Orman Fakültesi

International Relations Office (IRO)

CZECHIA/Prag

The Universita Degli Studi Di Napoli

İstatistik

International Relations Office (IRO)

ITALY/Napoli

Universita Degli Studi di FIRENZE

Ormancılık

International Relations Office (IRO)

ITALY/Frenze

Universita degli Studi di Milano-Bicocca

Biyoloji

Biyokimya

International Relations Office (IRO)

ITALY/Milano

Universita degli Studi di Sassari

Vahşi Yaşam

Doğal Yaşam

International Relations Office (IRO)

ITALY/Sassari

Universita degli Studi di Torino

Kimya

International Relations Office (IRO)

ITALY/Torino

School of Bioscience and Veterenary Medicine

Çevre Bilimleri

International Relations Office (IRO)

ITALY/Camerin

University of Sassari

Ormancılık

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tarih, Filozofi

Eğitim Fakültesi

Doğal Yaşam

Vahşi Hayat

International Relations Office (IRO)

ITALY/Sassari

Latvia University of Agriculture

Ormancılık

International Relations Office (IRO)

LATVIA/Jelgava

Klaipeda State University of Applied Sciences

Beslenme ve Diyetetik

Hemşirelik

International Relations Office (IRO)

LITHUANIA/Klapedia

Lithuanian Maritime Academy

Deniz ve Liman İşletmesi

International Relations Office (IRO)

LITHUANIA/Klapedia

International Balkan University

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

International Relations Office (IRO)

MACEDONIA/Skopje

Eszterhazy Karoly University

İşletme

Adalet

Turizm

Bilişim Teknolojileri

International Relations Office (IRO)

HUNGARY/Szeged

University of Szeged

Tarım

Ekonomi Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Kütüphane Bilimleri

International Relations Office (IRO)

HUNGARY/Szeged

 

University of Szczecin

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Sosyoloji

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

BESYO

International Relations Office (IRO)

POLAND/ Szczecin

Kazimierz Wielki University

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

BESYO

 

International Relations Office (IRO)

    POLAND/ Bydgoszcz

University of Gdansk

İngiliz Dili ve Edebiyatı,

 

International Relations Office (IRO)

POLAND/Gdansk

AGH University of Science and Technology

Mühendislik Fakültesi

 Veri Toplama ve İstatistik

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgisayar Bilimi

İnformatik

Uzaktan Bilişim

Haberleşme

Elektronik

Elektrik Mühendisliği

 

 

International Relations Office (IRO)

POLAND/ Krakow

The Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ

Hemşirelik

Çevre Bilimi

Turizm

International Relations Office (IRO)

POLAND/Nowy Targ

The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walzbryz

 

Peyzaj Mimarlığı

International Relations Office (IRO)

POLAND/ Walbrzych

Bydgoszcz University of Science and Technology

Ziraat

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Biyoloji Bilimi

Mühendislik Fakültesi

İşletme

Mimarlık

International Relations Office (IRO)

POLAND/ Bydgoszcz

Warsaw University of Life Sciences

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

İşletme

Ekonomi

Mühendislik

Turizm

International Relations Office (IRO)

POLAND/Warsaw

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Çevre Bilimleri,

 İşletme,

 Hukuk,

Eğitim Fakültesi

Bilişim Teknolojileri

Seyahat

Turizm

 

International Relations Office (IRO)

POLAND/Olsztyn

Universidade de Evora

Mekatronik

International Relations Office (IRO)

PORTUGAL/Evora

Universidade De Tras-os Montes e Alto Douro

Ormancılık

International Relations Office (IRO)

PORTUGAL/Villa Real

Universidad de A Coruna

İşletme

International Relations Office (IRO)

SPAIN/Coruna

Universidade  da Beira Interior

BESYO

International Relations Office (IRO)

PORTUGAL/Covilha

"Dunarea de Jos" University of Galati

Orman Fakültesi

                          Tarım

                          Ormancılık

                           Veterinerlik

                           Hemşirelik

                           Gıda İşleme

                           İngiliz Dili ve Edebiyatı

                           Sosyoloji

                           Kültürel Çalışmalar

                           İşletme

 

International Relations Office (IRO)

ROMANIA/Galati

      Ovidius University

                      Eğitim Fakültesi

                      İlahiyat Fakültesi

                      BESYO

                      Tarih

                      İktisadi ve İdari Bilimler

                      İngiliz Dili ve Edebiyatı                                                                                                                   

International Relations Office (IRO)
                        
            Romania/ Constanta

    

      The University of                      Craiova

 

 

                        İşletme

                        İngiliz Dili ve Edebiyatı

                        Eğitim Fakültesi

  International Relations Office (IRO)
                        
 

Dimitrie Cantemir University

İşletme

Ekonomi

International Relations Office (IRO)

              ROMANIA/Targu

Transilvania University of Brasov

Orman Mühendisliği

Eğitim Faültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

International Relations Office (IRO)

ROMANIA/Brasov

Universitates de Vest din Timisoara

İngiliz Dili ve Edebiyatı

International Relations Office (IRO)

      ROMANIA/ Timisoara

Oradea University

Turizm

BESYO

International Relations Office (IRO)

ROMANIA/Oradea