ENSTİTÜ

27 Temmuz 2022, Çarşamba

Misyon-Vizyon-Görev

ᴏ Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve düzenlemeleri yapmak, temel ve uygulamalı bilimler alanında özgün araştırma, faydalı bilgi ve teknolojilerin üretimine katkı sağlamak, araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmek, lisans sonrası eğitim ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu genç araştırmacıların yetiştirilmesini hedefimizdir.

ᴏ Mevcut ve yeni açılacak lisansüstü programlar ile alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi, üstün nitelikli araştırmacı ve bilim insanları yetiştiren, sürekli yenilik ve gelişime odaklı bir kurum oluşturmak. Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisaslaşma kapsamında yapılacak araştırmalara destek sağlamaktır.

ᴏ Enstitümüzün temel amacı; her türlü bilimsel alanda lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü araştırma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yönlendirmektir. Bu amaca ulaşmada; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14 üncü maddesi ile temel dayanağı oluşturan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nden almaktadır.

 

 

     Yüksek Lisans Programları
· Biyoloji
· Çevre Bilimi ve Teknolojileri
· Doğal Kaynak Yönetimi (İngilizce)
· Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz - İÖ)
· Eğitim Yönetimi (Tezsiz - İÖ)
· Harita Mühendisiliği
· İşletme 
· İşletme (Tezsiz - İÖ)
· İş Sağlığı ve Güvenliği
· Fen Bilgisi Eğitimi
· Orman Endüstri Mühendisliği
· Orman Mühendisliği
· Peyzaj Mimarlığı
· Tarih
· Türk Dili ve Edebiyatı
· Sınıf Eğitimi 
· Matematik 
· Fen Bilgisi 
· Fizik 
· İstatistik 
· Sosyal Bilgiler Eğitimi 
· Türkçe Eğitimi 


     Doktora Programları
· İşletme 
· İktisat 
· Fen Bilgisi Eğitimi
· Orman Mühendisliği 
· Orman Endüstri Mühendisliği
· Tarih

Ayrıntılar İçin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü Ziyaret Ediniz.