ENGELSİZ ÜNİVERSİTE

27 Temmuz 2022, Çarşamba

Artvin Çoruh Üniversitesi “Engelsiz Üniversite” anlayışını benimseyerek özel gereksinimli öğrencilerimizin;

  • kampüs yaşamını kolaylaştırmak,
  • ihtiyacına yönelik olarak sınavlarda, laboratuvarlarda, derslerde gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını dikkate alarak öğretim programı düzenlemek,
  • ihtiyaç duyması hâlinde sosyal ve kültürel alanda destek olmak,
  • öğrenimini destekleyici idari ve akademik düzenlemeleri yapmak,
  • üniversitemizdeki etkinliklerden olabilecek en iyi şekilde yararlanmaları için çalışmalar yapmak,
  • ölçme değerlendirme sürecinde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim süreçlerini daha anlamlı hâle getirmek
  • üniversitemiz hakkında gerekli bilgiye ulaşmalarını sağlamak gibi birçok çalışma yürütmektedir.

Bu çalışmaları neticesinde YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri sonucunda Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eğitim Fakültesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu “TURUNCU BAYRAK” (Mekânda Erişebilirlik Ödülü); Eğitim Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu “YEŞİL BAYRAK” (Eğitimde Erişebilirlik Ödülü) almaya layık görülmüştür.