Kütüphane ve Araştırma Merkezleri

20 Eylül 2017, Çarşamba 667

Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanelerinde farklı türlerde 24 milyondan fazla kaynak bulunmaktadır. Üniversitemiz kütüphaneleri, kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kaynakların, diğer kütüphanelerden sağlanması amacıyla oluşturulan Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü'nden faydalanmaktadır.

4.394.178 Adet Elektronik ve 43.596 Adet Basılı Kitap

6.347.681 Adet Uluslararası Tez

41.449 Başlık Tam Metin Elektronik Dergi

762.418 Adet Rapor 

20.771 Adet Eğitim Videosu

13.394.449 Adet Görsel

2.367 Adet Gazete

5.791 Adet Sesli Kitap

4.184 Adet Standart

28.400 Adet Konferans Bildirisi

3.472 Adet Ses Kaydı

1 Adet Online Dil Eğitim Aracı

 

Merkez Yerleşkede bulunan  ve 4189 metre karelik kapalı alana sahip olan üniversitemiz  Merkez Kütüphanesi Binası,  çağın gereğine uygun olarak tasarlanmış olup; elektronik bilgi kaynakları, fonksiyonellik ve engelli erişimi ile ilgili alanlara özellikle önem verilmiştir. Toplam oturma kapasitesi 618'dir. Daha fazlası için tıklayınız...

 

Uygulama Ve Araştırma Merkezleri

Artvin Çoruh Üniversitesi, ulusal ve uluslararası planda geçerli bilgi üretirken yakın çevresine yönelik özel çalışmalar yapmayı, ürettiği bilgiyi ihtiyaçlara göre pratik uygulamalara çevirerek bölgesine doğrudan katkı yapmayı önemser. Diğer taraftan kurulan araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerini de destekler.

Üniversitemizde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 7 tane araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır