Kütüphane ve Araştırma Merkezleri

Kütüphane ve Araştırma Merkezleri

20 Eylül 2017, Çarşamba 209

 

Kütüphane

Üniversitemizde 18.500 adet basılı yayın, 3 milyon elektronik kitap, 30 bin elektronik dergi ve Merkezi Kütüphanede 80 kişi kapasiteli 1 okuma salonu ile 25 kişi kapasiteli bireysel çalışma salonu yer almaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan materyalin, diğer kütüphanelerden sağlanması amacıyla oluşturulan Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetlerinden de yararlanmaktadır.

Üniversitemize yakışır bir şekilde Şehir yerleşkesine 4186 m2 kapalı alana sahip bodrum, zemin, asma ofis ve üzerine 3 kat çıkılarak kitap şeklinde yapılacak olan yeni kütüphanemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmete geçecektir.

 

Uygulama Ve Araştırma Merkezleri

Artvin Çoruh Üniversitesi, ulusal ve uluslararası planda geçerli bilgi üretirken yakın çevresine yönelik özel çalışmalar yapmayı, ürettiği bilgiyi ihtiyaçlara göre pratik uygulamalara çevirerek bölgesine doğrudan katkı yapmayı önemser. Diğer taraftan kurulan araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerini de destekler.

Üniversitemizde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 7 tane araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır