İletişim

Santral Dış Hat     : +90 466 215 10 00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı +90 466 215 10 00 / 1092-1093-1094-1096
Eğitim Fakültesi  +90 466 215 1043 / 2307
Fen Edebiyat Fakültesi  +90 466 215 1045 / 4415
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 466 215 1000 / 3006
İlahiyat Fakültesi +90 466 215 1000 / 6240
Mühendislik Fakültesi +90 0466 215 1040 / 4611
Orman Fakültesi +90 466 215 1035 / 4112
Sağlık Bilimleri Fakültesi +90 466 215 1063 / 2114
Artvin Meslek Yüksekokulu +90 466 215 1075 / 6119
Arhavi Meslek Yüksekokulu +90 466 312 7289 
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu +90 466 215 1070 
Hopa Meslek Yüksekokulu +90 466 215 1078 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu +90 466 215 1082 
Şavşat Meslek Yüksekokulu +90 215 1000 / 1092-1093
Yusufeli Meslek Yüksekokulu  +90 215 1000 / 3311